Muzyka psfbcc.pl

Długoterminowe instrumenty finansowe
Inne strony warte obejrzenia: http://www.climapolska.com.pl/klimatyzacja-do-biura

Długoterminowe instrumenty finansoweRynki finansowe w Polsce i na świecie posługują się pojęciami instrumentów długoterminowych i krótkoterminowych. Zwyczajowo przyjęło się, że instrumenty krótkoterminowe, to takie, w których przewidywany okres inwestowania nie powinien być dłuższy niż jeden rok. Wśród tych instrumentów można wymienić m.in. lokaty bankowe krótkoterminowe, czyli lokaty zawierane na miesiąc, trzy miesiące, pięć miesięcy lub na pół roku. Do innych krótkoterminowych inwestycji można zaliczyć także zakup i sprzedaż akcji pod warunkiem jednak, że od momentu nabycia akcji do momentu ich sprzedaży nie upływie dłuższy okres niż jeden rok. Z kolei długoterminowe instrumenty finansowe, to takie, w przypadku których okres inwestowania ulega wydłużeniu do czasu ponad jeden rok. Okazuje się, ze instrumentów długoterminowych jest bardzo dużo na polskim rynku. Wśród nich można wymienić m.in. takie instrumenty, jako lokaty roczne, dwuletnie, czy też obligacje. W zasadzie, jeżeli chodzi o obligacje to można je podzielić na obligacje roczne, dwuletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie. Im dłuższy będzie okres przechowywania kapitału na obligacji tym wyższy będzie zysk inwestora, jaki ten osiągnie po całym okresie inwestycyjnym. Okazuje się, że obligacje, pomimo tego, że związane są z dość długim okresem lokowania kapitału, są bardzo bezpiecznym instrumentem finansowym. Ryzyko związane z zakupem obligacji jest bardzo małe i w zasadzie jest ono zbliżone do zera. Okazuje się bowiem, ze płatnikiem w przypadku obligacji jest państwo, a ryzyko jego bankructwa lub upadku jest naprawdę bardzo małe. Jednak w świetle ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w Grecji można się obawiać tego, czy środki zdeponowane na obligacjach skarbowych rzeczywiście są dla nas w pełni bezpieczne. Okazuje się, że obligacje są tak naprawdę rodzajem długu państwa, jakie to zaciąga wobec swoich obywateli. Obywatele wykupują obligacje i wpłacają środki, które odpowiadają wartości nominalnej obligacji. Po upływie okresu wskazanego w obligacjach następuje zwrot środków dla inwestora, z tym, ze środki te są powiększone o odsetki, które powinny być dopisane. Oprocentowanie obligacji jest wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych, a ryzyko jest zbliżone do zera w przypadku obu tych walorów inwestycyjnych. Instrumenty długoterminowe to także akcje oraz możliwość zakupu obligacji wyemitowanych przez prywatne przedsiębiorstwa. Prawo w Polsce dopuszcza bowiem, aby prywatne podmioty emitowały swoje własne obligacje.

Oceń ten artykuł:


Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:

Warto również przeczytać:

Szkodliwy wpływ reklamy
Reklama jest uznawana w handlu oraz w różnego rodzaju firmach usługowych za coś ogólnie dobrego i bardzo potrzebnego. Jednak nie zawsze reklama łączy się z czymś dobrym i nie zawsze reklama jest dla nas dobra. Bardzo wie...

Inwestycja w aktywa trwałe
Inwestycja w aktywa trwałe to inwestycja długoterminowa, która jednak może nam przynieść bardzo duże zyski. Kiedy mówi się o długoterminowych inwestycjach to ma się na myśli przede wszystkim inwestycje w takie aktywa trw...

Funkcje medialne
Media pełnią kilka funkcji w społeczeństwie. Jedną najważniejszą z nich jest kształtowanie opinii ludzi. Jest to jego dość poważna rola, ale objawia się w różnoraki sposób. Odchodząc od tego typu poważnej funkcji również...

Wpływ reklamy na człowieka
Kiedyś postawiono tezę, że reklama jest skonstruowana w ten sposób, aby działać na narząd mózgu człowieka tak, aby zmusić go wręcz do tego, żeby dany produkt kupił. Dlatego też reklama jest tak bardzo często kolorowa, or...